Clean Clothes Campaign Danmark

Clean Clothes Campaign Danmark (CCCDK) er en netværksorganisation, der arbejder for at forbedre vilkårene for tekstilarbejdere i udviklingslandene.

Det meste af tøjproduktionen forgår i lande som Bangladesh, Indien, Kina, landene i Centralamerika og lande i Afrika. Her forgår arbejdet ofte under ringe og sundhedstruende vilkår og til en løn, som man knapt kan leve af. Et af de vigtigste krav for Clean Clothes Campaign er derfor arbejdernes ret til at organisere sig. På den måde kan de bedst få indflydelse p å deres egne vilkår.

Clean Clothes Campaign Danmark er en del af et større internationalt netværk af solidaritets-, kvinde-, forbruger- og faglige organisationer. Sammenlagt indgår der over 300 organisationer fra hele verden i netværket. Hovedkontoret ligger i Amsterdam, hvor Clean Clothes Campaign har eksisteret siden 1989.

Clean Clothes Campaign har fire vigtige arbejdssområder:
  • Information. Hvis noget skal forandres må vi alle vide, hvordan det forholder sig aktuelt. Derfor arbejder vi på at sprede viden og information om, hvordan tekstilindustrien fungerer i dag. På den måde opfordrer vi alle både som forbrugere og medborgere til at lægge pres på tøjproducenterne. Hvis vi ikke efterspørger tøj, der er produceret på en ordentlig og anstændig måde, får vi det heller ikke. Men vi begrænser os ikke til et snævert forbrugsperspektiv, det handler også om at skabe en debat om den måde, vores rige del af verden forbruger arbejdskraften i fattigere lande.
  • Presse tøjproducenter. Det er vigtigt at få tøjproducerende virksomheder til at indse, at de har et ansvar for, hvordan de varer som de sælger er producerede. Clean Clothes Campaign overvåger, hvordan virksomhederne varetager deres ansvar.
  • Solidaritet. Fordi vi slås for menesker, der ikke selv har valgt os som sine repræsentanter, er det ekstremt vigtigt, at vi er yderst lydhøre for, hvad arbejderne selv vil. I vores netværk har vi kontakt med fagforeninger på de enkelte fabrikker i udviklingslandene, og for os er det meget vigtigt, hvad de fortæller os. Derfor støtter Clean Clothes Campaign ikke at boykotte  fabrikker eller producenter. Arbejderne i tekstilindustrien ønsker ikke en boykot, der jo bare gør dem arbejdsløse. En konkret måde at støtte arbejdernes kamp for bedre arbejdsvilkår er at henvende sig direkte til arbejdsgivere og andre, der har indflydelse på produktionsvilkårene. Det sker bl.a. ved en mobilisering gennem ”Urgent Appeals”.
  • Politik. Det er ikke kun os som privatpersoner, der køber tøj. Den offentlige sektor i Danmark køber store mængder tøj og tekstiler. Clean Clothes Campaign arbejder for at staten og  kommunerne skal stille krav til sine leverandører om, at de grundlæggende menneskerettigheder bliver respekteret i produktionen.

Urgent Appeal sager
Clean Clothes Campaign modtager løbende henvendelser fra arbejdere, hvis menneske- og arbejdstagerrettigheder er blevet krænket. Fx når en en virksomhed groft overtræder sikkerhedsreglerne, foretager uberettigede fyringer, modarbejder fagforeninger og lignende.

Clean Clothes Campaign tager disse konkrete "Urgent Appel" sager op; og gennem underskriftskampagner, gadeaktioner og medieopmærksomhed arbejder vi for at presse virksomhederne til at respektere arbejdernes rettigheder.

Clean Clothes Campaign behandler omkring 30 "Urgent Appeal" sager om året.

Medlemsorganisationer
Clean Clothes Campaign Danmark består af følgende organisationer:

BAV, Bedre arbejdsvilkår i den 3. verden

Læs mere om den internationale kampagne: www.cleanclothes.org

gender_policy_logo

Clean Clothes Campaign arbejder for at synliggøre og bekæmpe den kønsbestemte ulighed og kønsdiskrimination, som tøjindustriens arbejdere udsættes for.
  Klik her og læs mere


medlem_260pix

 

Gør noget! Støt kampen for bedre forhold for tekstilarbejderene. Bliv medlem af Clean Clothes Campaign Danmark
  Klik her og læs mere